DA_MASTER'S PRODUCTIONS

Click here to edit subtitle

Forum

Post Reply
Forum Home > JOKES /BLAG > MOUN FOU

damasterspro
Site Owner
Posts: 45

 Te gen yon moun fou ki rete bò lakay la epi, te genyen yon vye kay an pay ki pat gen moun abite ladann chak jou moun fou leve li ale nan yon twou nan kay  la ,li ale,li gade, li retire tèt li,epi li tonbe ri.

 gen yon vwazen ki ap swiv misye, yon jou vwazin al foure je li, li pa wè anyen. li  moun fou an li di'l tout tan'm we'w ap gade wap ri, mwen gade'm pa wè anyen.

moun fou a di , epa'w fou?

depi'm rete nan katye a map gade mwen pa jann wè anyen, ou mem premye jou'w  gade ou te bezwen wè..:lol::lol::lol:

--

MASTA 4 LIFE

August 20, 2010 at 9:19 AM Flag Quote & Reply

You must login to post.