DA_MASTER'S PRODUCTIONS

Click here to edit subtitle

Forum

Post Reply
Forum Home > POEME > MALEREZ SOU POTAY

damasterspro
Site Owner
Posts: 45

 YON VYE MALEREZ CHITA SOU POTAY

YON VYE CHAPO NAN TET AY

I CHITA ANBAN YON VYE TONEL AN PAY

LAP VANN FRITAY

I SWE, LASWE AP KOULE NAN JAY

LAP VANN FRITAY

POUY WE SIY TA PEYE LEKOLA PITAY

CHAK JOU SE MENM TRAY

SE TANKOU MALFINI KAP BWOTE PAY

I PA JANM KA FON TI REPOZE LAKAY

G'ON JOU ON VYE FRE AP DESANN ANWO CHWAL'AY

SOTI NAN MO'N LAKAY'AY

I DI KOUMON'W YE VYE SO, I LE POU MANYE LOUVRI J'OW

OU PA WE OU PAKA REGLANYEN POU PIT'OW?

FO'W MANYE LOUVRI JOW

POU WE KOT WAP MET PY'OW

GOUVENNMAN DENOJOU, SE SOUSE YAP SOUSE Z'WOW

SE OU KI POU LEVE POU KO'WOW

POU MANYE LOUVRI J'OW

POU WE KOT WAP MET PY'OW

POU JWENN ON DEMEN MIYO

POU SISPANN AY LAKA BOKO

POU DENMEN TI MOUN YO JWENN LAVI MIYO

POU YO PA SIBI MENM SO

KE MANMAN YO AKE PAPA YO PASE ,PASKE YO PA GEN TO

POU YO KA DI, MESI BONDYE POU YON VI MIYO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWEM SA DEDYE A TOUT MOUN KI SOT NAN NO,

M KONNEN KE GEN ANPIL MOUN KI KA WE NWA,

MEN SE YON LANGAJ MENM JAN AK TOUT LANGAJ LI YE TOU. DA_MASTER! NEG PLEZANS POU LA VI DIRAN!

--

MASTA 4 LIFE

October 11, 2009 at 9:56 PM Flag Quote & Reply

Cathy
Member
Posts: 2

lol, very nice masta. mpral poste youne tou soon...

November 16, 2009 at 9:39 PM Flag Quote & Reply

damasterspro
Site Owner
Posts: 45

LOL, THANKS, I HAD IT ON BK, BACK IN DA DAYS

 

EVERYONE LIKED IT, I NEED MORE PPL TO POST THEIR WORKS

--

MASTA 4 LIFE

November 17, 2009 at 6:27 PM Flag Quote & Reply

You must login to post.